Pravidla práce jezdeckého klubu EPONA PRAHA

Pravidla práce JK upřesňují práci klubu, každý člen se s nimi seznámí před vstupem do klubu. Základním předpokladem fungování klubu je dodržování Stanov JK, provozního řádu jezdeckého areálu a pravidel práce JK. Pravidla specifikují jezdecké hodiny, placení příspěvků, účast na závodech, víkendové služby, práci klubu během školních prázdnin, brigády a další akce klubu.