Epona

Epona

Epona byla keltská bohyně koní.

Pobyt Keltů na Šabatce je sice nejistý, naproti tomu osídlení našeho území keltskými kmeny je mimo jakékoli pochyby.